Monday 10 Dec Mon 10 Dec
Tuesday 11 Dec Tue 11 Dec
Wednesday 12 Dec Wed 12 Dec
Thursday 13 Dec Thu 13 Dec
Friday 14 Dec Fri 14 Dec
Saturday 15 Dec Sat 15 Dec
Sunday 16 Dec Sun 16 Dec
PowerPlate // 10er Karte + ABO 08:30 - 09:00  
PowerPlate 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:00 - 10:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:00 - 16:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:30 - 18:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 08:30 - 09:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:00 - 10:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:00 - 16:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:30 - 18:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 08:30 - 09:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:00 - 10:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 15:00 - 15:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 15:30 - 16:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:00 - 16:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:30 - 18:00  
PowerPlate 18:00 - 18:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 08:30 - 09:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:00 - 10:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 15:30 - 16:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:00 - 16:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:30 - 17:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:30 - 18:00  
PERSONAL TRAINING 18:00 - 19:00 Annett Müller 
PowerPlate // 10er Karte + ABO 20:00 - 20:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 08:30 - 09:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:00 - 09:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:00 - 10:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
POWER PLATE Personal Training 16:15 - 17:00 Annett Müller 
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:30 - 18:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 13:30 - 14:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 14:00 - 14:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 14:30 - 15:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 15:00 - 15:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 15:30 - 16:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:00 - 16:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 16:30 - 17:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 17:00 - 17:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 09:30 - 10:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 10:30 - 11:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 11:00 - 11:30  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 11:30 - 12:00  
PowerPlate // 10er Karte + ABO 12:00 - 12:30